Human Libraries and Mutual Recognition

Every Story(Teller) Matters

Om os

Every Story(Teller) Matters – Human Libraries and Mutual Recognition” er et projekt, der er designet til at adressere flere facetter af interkulturel udvikling. Med et primært fokus på at styrke unge migranter har projektet til formål at udstyre dem med de nødvendige værktøjer til at overvinde kulturel udstødelse. Samtidig søger initiativet at bevidstgøre lokalsamfundene og fremme en dybere forståelse af, hvad det vil sige at leve i et interkulturelt samfund. Et andet centralt aspekt af projektet er at styrke ungdomsarbejderes og læreres kapacitet til at fremme inklusionen af migranter i deres profesionelle kontekst.For at nå disse mål vil projektet gennemføre en række forskellige aktiviteter, herunder mobilitetsprogrammer for både ungdomsarbejdere og unge deltagere, menneskebiblioteker på lokalt niveau, formidlingsarrangementer og webinarer, der er skræddersyet til både ungdomsarbejdere og unge. De forventede resultater af projektet omfatter oprettelsen af 42 »Human Books«, et aktionsforskningsinitiativ og udviklingen af en digital platform for menneskebiblioteker i ungdomsarbejde. Ved at fremme dialogen mellem forskellige kulturer og understrege vigtigheden af kommunikationsrum ønsker projektet at bidrage til et mere inkluderende og sammenhængende samfund og fremme en positiv indvirkning på både enkeltpersoner og samfund.

Early Care International, der har base i Danmark, er projektkoordinator for dette samarbejdsinitiativ.

Konsortiet