Human Libraries and Mutual Recognition

Every Story(Teller) Matters

Despre noi

Every Story(Teller) Matters – Human Libraries and Mutual Recognition” este un proiect care abordeaza multiple fațete ale dezvoltării interculturale. Punand un accent principal pe împuternicirea tinerilor migranți, proiectul își propune să le ofere cu instrumentele necesare pentru a depăși excluziunea culturală. În același timp, inițiativa urmărește să sensibilizeze comunitățile locale, promovând o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă a trăi într-o societate interculturală. Un alt aspect esențial al proiectului implică creșterea capacității lucrătorilor de tineret și a educatorilor în promovarea includerii migranților în contextele lor profesionale. Pentru a atinge aceste obiective, proiectul va implementa o gamă diversă de activități, inclusiv programe de mobilitate atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru tinerii participanți, biblioteci vii la nivel local, evenimente de diseminare și seminarii web adaptate atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru tineri. Rezultatele așteptate ale proiectului includ crearea a 42 de „cărți vii”, o inițiativă de cercetare-acțiune și dezvoltarea unei platforme digitale pentru bibliotecile vii în munca pentru tineret. Prin cultivarea dialogului între diverse culturi și sublinierea importanței spațiilor de comunicare, proiectul aspiră să contribuie la o societate mai incluzivă și mai interconectată, favorizând un impact pozitiv asupra indivizilor și comunităților deopotrivă.

Early Care International, cu sediul în Danemarca, este coordonatorul acestui proiect.

Consorţiu