Human Libraries and Mutual Recognition

Every Story(Teller) Matters

Hakkımızda

Every Story(Teller) Matters – Human Libraries and Mutual Recognition kültürlerarası gelişimin birçok yönünü ele almak üzere tasarlanmış bir projedir. Öncelikli olarak genç göçmenleri güçlendirmeye odaklanan proje, onları kültürel dışlanmışlığın üstesinden gelmeleri için gerekli araçlarla donatmayı amaçlamaktadır. Girişim aynı zamanda toplumları duyarlı hale getirerek kültürlerarası bir ortamda yaşamanın ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projenin bir diğer önemli yönü de gençlik çalışanlarının ve eğitimcilerin göçmenlerin kendi mesleki bağlamlarına dahil edilmesini teşvik etme kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için proje, hem gençlik çalışanları hem de genç katılımcılar için hareketlilik programları, yerel düzeyde insan kütüphaneleri, yaygınlaştırma etkinlikleri ve hem gençlik çalışanları hem de genç bireyler için özel olarak hazırlanmış web seminerleri de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler uygulayacaktır. Projenin beklenen sonuçları arasında 42 “İnsan Kitabı” oluşturulması, bir eylem araştırması girişimi ve Gençlik Çalışmalarında İnsan Kütüphaneleri için Dijital Platform geliştirilmesi yer alıyor. Proje, farklı kültürler arasında diyaloğu geliştirerek ve iletişim alanlarının önemini vurgulayarak, daha kapsayıcı ve birbirine bağlı bir topluma katkıda bulunmayı ve hem bireyler hem de toplumlar üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

Merkezi Danimarka’da bulunan Early Care International, bu işbirlikçi girişimin proje koordinatörü olarak hizmet vermektedir.

Konsorsiyum